טופס 55: איך אפשר לעבור יחידה או תפקיד בצבא?

"הדרך הקלה" – טופס 55 (או טופס 55/3)

פקודות הצבא קובעות הליך אשר במסגרתו כל חייל יכול לבקש לעבור יחידה או תפקיד במהלך שירותו הצבאי. חייל אשר נמצא בשירות רשאי להגיש בקשה בהתאם לפקודת מטכ"ל פ.מ. 31.0308 – בקשה לשינוי שיבוץ – חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים ולמלא את פרטי הבקשה על גבי טופס מתאים – אשר זכה לכינוי: "טופס 55".

את פורמט הטופס – ניתן להוריד כאן:

הליכי הטיפול בבקשה מתחילים עם הגשתה, בשלב הראשון – הבקשה תיבחן ביחידה ולאחר מכן הבקשה תועבר לסמכות התגבורת (גורמי השלישות והסגל) ומשם לתא שינוי שיבוץ במדור תנופ"ה ענף תגבורת סדיר במיטב.

שלבי הליך הטיפול בבקשה (טופס 55):

שלב א' – בחינת המפקד הישיר ובחינת מפקד יחידתו של המבקש

על פי הפקודה, בחינת המפקדים תתבצע בתוך שבוע ימים ממועד הגשת הבקשה ותתייחס לקריטריונים הבאים:

  • תקופת השירות של החייל ביחידה.
  • המשמעת בעברו של החייל.
  • מקצועו הצבאי של החייל.
  • התפקיד בו משובץ החייל בפועל.
  • חוות דעת על האפשרות לשבצו ביחידה בתפקיד ובמקצוע אותם הוא מבקש.

למפקד היחידה קיימות כמה אפשרויות: להמליץ על אי שינוי השיבוץ, להמליץ על שינוי השיבוץ – את שניהם יעביר לסמכות התגבורת. והאופציה השלישית שהיא שינוי שיבוצו בתוך היחידה עצמה (העברת תפקיד או בין תת יחידות ביחידה – בין מדורים, ענפים, מחלקות ועוד).

שלב ב' – העברת ההמלצה לסמכות התגבורת

סמכות התגבורת (שלישות היחידה, גורמי אוכ"א או הסגל ביחידה, או הסמכות הממונה על כוח האדם אשר קבעה מלכתחילה את שיבוצו של החייל המבקש ביחידה עצמה) תבדוק את הבקשה ותחליט אם ניתן להיענות לבקשה במסגרת סמכותה.

סמכות התגבורת תעביר תשובתה ליחידת החייל ובמידה והוחלט על שינוי תפקיד היא תוכל לעשות כן על-ידי הזנת השינוי בתיק האישי של החייל. במרבית המקרים – סמכות התגבורת לא תתערב ולאחר בחינת הבקשה בסמכות, אשר יכולה להמשך עד שבוע ימים, היא תעביר את הטיפול לגורמי מיטב.

שלב ג' – הטיפול בבקשה על-ידי מיטב

רמ"ד תנופ"ה במיטב הוא הגורם הצה"לי אשר בוחן את הבקשות באמצעות תא שינוי שיבוץ הכפוף למדור. המדור מרכז את הטיפול בבשה ובודק פרטנית כל בקשה ובקשה על פי בקשת החייל, עמדת המפקדים, בירור מול יחידות אחרות ובדיקת נתוני החייל והתאמתו לתפקידים אחרים או ליחידות אחרות. לאחר איסוף החומר – מכריע המדור בבקשה וזאת בתוך כשבועיים מיום שהבקשה מגיעה למדור. יצוין כי במקרים מיוחדים שלב זה יכול להמשך עד 30 ימים.

בסופו של דבר, החלטת מדור תנופ"ה ניתנת לביצוע מיידי. המדור מודיע את החלטתו בכתב ליחידת החייל.

ערעור על ההחלטה בטופס 55 והגשה מחדש

ניתן לערער על ההחלטה בבקשה בהתאם לטופס 55 – הערעור יוגש באמצעות גורמי השלישות וידון על ידי סא"ל (בד"כ – רע"ן תגבורת סדיר במיטב).

ניתן להגיש טופס 55 מחדש בכל מצב שבו יש שינוי נסיבות או מסמכים נוספים שלא היו בידי המבקש בעת הגשת הבקשה הקודמת. לפיכך, אין הגבלה על כמות הפעמים שניתן להגיש "טופס 55". תהליך ההגשה מחדש יהיה זהה להגשת הבקשה הראשונה, אך יש חובה לציין כי הוגשה בקשה קודמת.

טופס 55
טופס 55
לקוחות מספרים על
עורך דין עידן דביר
צריכים עזרה מול הצבא?
השאירו פרטים ואצור איתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים

צריכים עזרה מול הצבא?
השאירו פרטים ואצור איתכם קשר בהקדם
דילוג לתוכן