כל מה שרציתם לדעת על תביעות נגד משרד הבטחון להכרת זכות נכה!

החוק העיקרי שעוסק בהכרת זכויות לנכים של מי ששירתו במערכת הבטחון ובצה"ל נקרא חוק הנכים, תגמולים ושיקום, התשי"ט-1959.

מטרת החוק היא ליישם את העקרון לפיו יש להעניק טיפול מיטבי וזכויות מקסימליות לכל מי ששירתו בכוחות הביטחון וכתוצאה מפעילותם זו או במהלכה נפגעו באופן ממשי. לכן, לעיתים כאשר יש אפשרות לבחור בין הכרה לפי חוק זה בפגיעה שאירעה לאדם לבין הכרה לפי דבר חקיקה אחר (למשל ביטוח לאומי), יעדיפו על-פי רוב את ההכרה לפי חוק זה.

למעשה, המונח השגור בחברה הישראלית, לכל מי שמוכר כבעל נכות על ידי משרד הבטחון, הוא "נכה צה"ל". שימו לב כי אין הכרח שהפגיעה או הנכות אירעה בהכרח למי ששירת בצבא הגנה לישראל וכי גם מי שנפגע כאשר היה חלק מגוף בטחוני אחר ייחשב כנכה צה"ל.

"נכות" הוא מצב שנקבע באופן זמני או לצמיתות, במסגרתו נקבע אובדן כושר ו\או יכולת לפעול באופן תקין, בין אם מדובר בכושר שכלי או גופני. מצב של מוגבלות וכשל לפעול בצורה תקינה. נכות יכולה להיגרם כתוצאה מפציעה, חבלה, קרב או החמרת מחלה.

חוק הנכים כולל שלושה סוגי נכות עיקריים:

  • חבלה בזמן שירות הבטחון.
  • מחלה בזמן שירות הבטחון.
  • החמרה של חבלה או מחלה שהוכרו כנכות במסגרת שירות בטחון.

חשוב לדעת! בכדי לקבל הכרה מיטבית כ"נכה צה"ל" בגין מלוא הפגיעה יש לקבל יעוץ מעורך דין לענייני צבא.

מומלץ להגיש כל תביעה להכרת זכות נכה למשרד הביטחון באמצעות עורך דין שיש לו היכרות עם תחום הדין הצבאי, המשפט הצבאי והמערכת הצבאית הן בצה"ל והן בגופי הביטחון האחרים ובפרט עם הגורמים השונים בקצין תגמולים ובאגפים השונים במשרד הביטחון.

תביעה להכרת זכות נכה במשרד הביטחון

החוק קובע תנאי סף לגבי מי שעומד בקריטריונים להכרה כבעל נכות, נכה צה"ל, במסגרת החוק. לפיכך, הזכאות, הזכויות וההטבות יוענקו רק למי שנמצאים מתאימים לפי הקריטריונים. עורך דין לענייני צבא המייצג אדם המבקש לתבוע מכוח החוק, נדרש על-פי רוב, להוכיח את הקשר הנסיבתי בין השירות הבטחוני של אותו אדם לבין הפגיעה או הנכות.

בשלב זה, מעורבות של עורך דין בעל הידע המתאים היא הכרחית ובלעדי עורך דין עלול התובע להסתכן בכך שפגיעתו ונכותו לא יוכרו כלל על ידי משרד הביטחון.

תביעה להכרת זכות נכה תוגש ככלל לקצין התגמולים במשרד הביטחון. קצין התגמולים הינו הגורם העיקרי והחשוב ביותר בכל הליך הכרת תביעת המבקש כבעל זכות נכה ממשרד הביטחון. קצין התגמולים קובע אם הנכות עצמה והמבקש עומדים בהגדרות החוק, קובע לעניין סוג הנכות וכן לרמת הנכות (אחוזי הנכות שנקבעים).

התהליך מול קצין תגמולים הוא מורכב – אך הופך לפשוט יותר כאשר מסתייעים בעורך דין המלווה אתכם בתהליך. במהלך תהליך ההכרה, נדרש הנפגע להגיע לוועדה רפואית אשר בוחנת וקובעת את ההכרה בנכות ואת אחוזי הנכות להם זכאי הנפגע ובהתאם לכך נגזרות הזכויות כן הפיצויים להם זכאי הנפגע.

קצין התגמולים רשאי לבקש לערער על החלטות הוועדה הרפואית, יש לו הסמכות להחליט על זימון לוועדה רפואית עליונה נוספת בחלוף חצי שנה או לעניין קביעת הפיצויים.

משרד הביטחון הוא האחראי על שיקום נכי צה"ל וטיפול במשפחות השכולות, בשני אגפים נפרדים, כאשר בכל אחד מהאגפים פועל קצין תגמולים.

מהו הקשר הנסיבתי הנדרש להכרה כנכי צה"ל?

ההכרה כנכי צה"ל איננה בהכרח הליך פשוט. ישנם רבים שהיו משוכנעים שיכירו בהם כיון שחלו או שנפגעו במהלך השירות הצבאי או הביטחוני והתאכזבו לאחר שלמדו על בשרם כי ההליך אינו פשוט.

העובדה כי אדם שירת בצבא, בשירות בתי הסוהר, במשטרה ועוד – איננה בהכרח מספיקה כדי שיוכר כנכה צה"ל.

כדי להיות מוכרים כנכי צה"ל, עורך דין לענייני צבא המייצג את התובעים, צריך להוכיח כי קיים קשר נסיבתי בין הפגיעה הנטענת לבין השירות הביטחוני. כלומר, כי הנכות לגביה מגישים את התביעה קשורה קשר הדוק בנסיבות השירות הבטחוני או באופי השירות. הקשר יכול להתקיים באמצעות אירוע או תרחיש אחר שאירע במהלך השירות הבטחוני או בחלופה אחרת. עוד ייתכן כי עורך הדין יטען כי מדובר בנכות מוסבת.

נכות מוסבת היא נזק נוסף אשר נגרם בעקבות פגיעה, פציעה או חבלה שאירעה במהלך השירות וייתכן כי כבר הוכרה בעבר. זו עלולה להיות תוצאה של טיפול בנכות המוכרת, או התפתחות של מחלה נוספת.

למשל, חייל שנפגע בשירותו הצבאי בברך רגלו הימנית, עלולה להתפתח אצלו מגבלה ברגל שמאל בגין עומס מאמץ או שחיקה או כל עניין רפואי אחר הקשור בפגיעה שכבר הוכרה, במקרה כזה ולפי הכללים המעוגנים בתקנה מספר 9, הפגיעה היא "נכות מוסבת" אשר תוכר גם היא מתוקף החוק על-ידי משרד הביטחון.

תביעת החמרה

עם הזמן יכול ותיווצר החמרה במצב הרפואי של נכה צה"ל או מערכת הביטחון. עצם ההכרה שלהם לפי חוק בנכות הראשונית מגבשת להם את הזכות להגיש תביעה נוספת באמצעות עורך דין לענייני צבא בגין החמרה של מצבם הרפואי, גם אם לא הוכרו קודם לכן כנכים בגין כך. ההחמרה צריכה לנבוע ישירות או בעקיפין מהנכות הקיימת.

תביעה להחמרה צריכה לכלול מסד ראייתי משמעותי ונחוץ לטובת כך עורך דין בעל ניסיון וידע אשר ביכולתו המקצועית לדעת מה הם המסמכים רפואיים והתיעוד המפורט הנדרש לגבי הפגיעה או הפציעה. עורך הדין אחראי לגיבוש הטענות והתימוכין הנדרשים להוכחת הקשר בין ההחמרה לנכות המבוקשת.

קביעת אחוזי נכות

בגין כל פגיעה או נכות נקבעים אחוזי נכות. בגין מספר פגיעות נקבעים אחוזי נכות נפרדים ביחס לכל פגיעה אש לאחר מכן משוקללים יחדיו לאחוז נכות כולל.

  • הכרה באחוזי נכות עד לשיעור של 9% – אינה מזכה בקבלת פיצויים.
  • אחוזי נכות בשיעור שבין 10% ועד 19% – מקנים מענק בסכום חד פעמי.
  • אחוזי נכות בשיעור של 20% ומעלה – מקנים קצבה חודשית קבועה.

נכי צה"ל בעלי 20% אחוזי נכות ומעלה, זכאים לקבלת טיפול רפואי מקיף כולל: אשפוזים, תרופות, בדיקות, טיפולים ועוד.

נכי צה"ל בעלי אחוזי נכות עד 20% זכאים לקבל טיפול באמצעות קופת החולים אליה הם שייכים.

מעבר לכל האמור לעיל, במקרים המתאימים ובהתאם לרמת הזכאות, ישנן זכויות והטבות רבות להן זכאים תובעים אשר מוכרים כבעלי זכות נכה וביניהן: מענק הבראה שנתי; דמי חימום וקירור; השתתפות בתשלום מס הכנסה; מענקים לציוד ביתי; מענק לאחזקת דירה; מענקים לחגים (פסח וראש השנה); הטבות דיור שונות; הטבות בתחום בעלות רכב ואחזקתו; הטבות וזכויות לעניין לימודים והשכלה; זכויות בני משפחה ופטור ממס וזכויות רבות נוספות.

לקוחות מספרים על
עורך דין עידן דביר
צריכים עזרה מול הצבא?
השאירו פרטים ואצור איתכם קשר בהקדם
צריכים עזרה מול הצבא?
השאירו פרטים ואצור איתכם קשר בהקדם
דילוג לתוכן