מי זכאי להגיש תביעה כנגד קצין התגמולים במשרד הביטחון להכרת זכות נכה כ"נכה צה"ל"?

כל אדם שיש קשר סיבתי בין נזק שקרה לו לבין שירותו הצבאי זכאי ורשאי להגיש תביעה.

אדם אשר נפגע במהלך שירותו הצבאי או עקב שירותו הצבאי; או לקה במחלה כתוצאה מפגיעה או פציעה, שנגרמה לו במהלך שירותו הצבאי – יכול לפנות בתביעה למשרד הבטחון, כדי שיוכר כנכה צה"ל. גם אדם שחלה הרעה במצב מחלתו אשר התפרצה במהלך שירותו הצבאי יכול להגיש תביעה. הפגיעה עשויה להיות פגיעה פיזית, פגיעה נפשית או פגיעה משולבת.

איך מגישים תביעה להכרה כנכה צה"ל?

מילוי טופס של משרד הביטחון המפרט את אופי הפגיעה הוא הצעד הראשון להגשת תביעה כנגד משרד הביטחון. חשוב לשים לב לכך שישנם שני סוגי טפסים למילוי.

  1. תביעה בגין מחלה. [טופס הגשת תביעה בגין מחלה – מעודכן לחודש ינואר 2019]
  2. תביעה בגין חבלה. [טופס הגשת תביעה בגין חבלה – מעודכן לחודש ינואר 2019]

יש מי שיאמרו לכם שמילוי הטפסים יכול להיעשות באופן עצמאי אך אין זה המצב האידאלי וראוי להיוועץ בעורך דין בעל הניסיון המתאים בהגשת תביעות מסוג זה וזאת במיוחד נוכח פרשנויות ומונחים שייתכן ויש להם השפעות בתביעה עצמה בהמשך – מילוי לא נכון של הטופס יכול להוביל לסירוב בגין הכרה בזכותו של התובע להיות מוכר כבעל זכות נכה.

מה ההבדל בין מחלה לבין חבלה?

חבלה היא למעשה פגיעה שנגרמת לגוף האדם באופן פיזי (למשל כתוצאה מתאונת דרכים, אירוע מבצעי, ספורט וכו').

מחלה היא, בדרך כלל, מצב בו הגוף מפתח מצב רפואי שלא אירע בהכרח באופן ממשי מאירוע מסוים – למשל: אסטמה, סוכרת, מחלות עיכול וקיבה וכו'.

במקרים של מחלות – קיים קושי רב יותר להוכיח את הקשר הסיבתי בין המחלה לבין השירות הצבאי ולמעשה מדובר בנקודה הדורשת הכנה מראש והצטיידות במסמכים רפואיים וחוות דעת מומחים לעניין זה. ליווי של עורך דין יכול לסייע רבות לטובת ניתוח סיכויי התביעה וכן פעולות ההכנה הנדרשות במעמד הגשת התביעה.

מה יש לעשות לאחר מילוי טופס התביעה והיוועצות בעורך דין?

טופס התביעה יישלח לקצין התגמולים בדואר רשום, רצוי לצרף את כלל החומר הרפואי (לרבות התיק הרפואי מקופת החולים והתיק הרפואי הצבאי – אל דאגה – במידה ולא צורפו קצין התגמולים יזמנם בעצמו), יש צורך להוסיף תיעוד רפואי נוסף של האירוע וכן מסמכים נוספים המעידים על אופי החבלה או המחלה ואופן גילויה ובמידת האפשר במקרים של חבלה (ולעיתים גם מחלה) יש לציין את מוקד גרימת החבלה (אירוע או מספר אירועים העומדים בבסיס המצב הרפואי הנטען) ובמידת האפשר ראוי וטוב לפרט ביתר פירוט אודות אותו אירוע, נסיבות השירות ואף עדים (למשל, חיילים ומפקדים) אשר ביכולתם להעיד על נסיבות השירות ועל האירוע העומד בבסיס הפגיעה.

מתי ניתן להגיש תביעה במהלך השירות עצמו?

חייל בשירות צבאי יוכל להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון להכרה בזכות נכה בגין נזק הנגרם לו במהלך ששת החודשים האחרונים טרם מועד שחרורו משירות ביטחון.

מה הם התגמולים הניתנים עקב הכרה בנכות?

התגמול מחושב על סמך פרמטרים רבים. כך, למשל: ירידה בתפקוד הגוף, עקב המחלה או הפציעה; האם הנכות פוגעת בכושר העבודה של התובע וביכולת ההשתכרות שלו; האם התובע כבר עובד במקום עבודה באזרחות – ועקב החמרת מצבו, הוא אינו יכול להמשיך לעבוד בתפקיד וכו'.

ככל שהקושי להוכיח את הקשר בין הפגיעה או החמרת מצבו של התובע, לבין השירות הצבאי, גדול יותר – כך נדרש ליווי מקצועי שיוכל לבחון את המצב על סמך הניסיון המקצועי ותוך התייעצות עם מומחים.

כך, לדוגמה: אדם שחלה במחלת ניוון שרירים, יתקשה מאד להוכיח את הקשר בין המחלה לבין שירותו הצבאי. עם זאת, בעזרת ליווי מקצועי מתאים, ניתן להוכיח כי המחלה עשויה להתפתח עקב לחצים רבים, מחסור בשעות שינה וכו'. ייתכן כי המחלה לא היתה מתפרצת, אילולא היו מתקיימים תנאים אלה בעת השירות הצבאי.

לעניין התגמול, קיימים מצבים בהם מקבל התובע – שנכותו הוכרה על ידי משרד הביטחון – פיצוי חד פעמי; במקרים אחרים, התובע יקבל קצבת נכות. גובה הקצבה ייקבע בהתאם לחומרת ודרגת הנכות ולפי פרמטרים נוספים, למשל אובדן כושר עבודה ויכולת השתכרות, וכדומה.

אדם שהוכרה לו נכות בשיעור 10% זכאי לקבל פיצוי חד פעמי בסך כ- 49,000 ₪, כאשר עד 19% נכות, יקבל, באופן מדורג, פיצוי חד פעמי בסכום של עד כ- 190,000 ₪. למשל, 11% נכות יזכו את האדם בכ- 63 אלף ₪, 12% בכ- 78 אלף ₪ וכן הלאה, עד לסכום של 190כ-  אלף ₪ בגין 19% נכות.

לעיון בהוראה הקובעת את המענקים לאחוזי הנכות 10% עד 19% – הוראה בדבר זכאות לאחוזי נכות קבועים ומענקים בין 10% לבין 19% – 40.02

נכי צה"ל אשר הוכרה להם נכות צמיתה בגובה 20 אחוזים ומעלה, זכאים לקבל קצבת נכות חודשית, החזר בגין טיפול רפואי באמצעות משרד הביטחון והטבות נוספות.

נכי צה"ל שהוכרה להם נכות צמיתה בשיעור 50% ומעלה זכאים לקבל פיצויים גבוהים יותר, קצבת נכות ורכיבי פיצוי נוספים. במקרים שנקבע "אובדן כושר עבודה" לבעל זכות נכה מטעם משרד הביטחון, הוא יקבל תגמול קיום קבוע, בעוד שאם יוכר כ"נצרך" יקבל סכומים גבוהים יותר.