פטור מהצבא

חוק שירות ביטחון קובע כי כל מי שנחשב "יוצא צבא" [ההגדרה בחוק לכל מי שחייב בשירות צבאי וששר הביטחון לא קבע בחקיקה כי הוא פטור משירות צבאי], גבר או אישה, חייבים בגיוס לצבא הגנה לישראל בהגיעם לגיל הקובע (גיל 18). למרות זאת, החוק עצמו מצבי על אפשרויות שונות שמכוחן ניתן לקבל פטור משירות צבאי. מעבר לרשימה המפורטת כאן קיימים סוגים נוספים של פטור משירות על מצב רפואי (או נפשי), על מצב סוציו אקונומי, פטור בהחלטה מיוחדת, ועוד ועוד…

יוער כי בכל מקרה שאדם קיבל פטור משירות צבאי הוא רשאי לערער על כך וליזום תהליך של בקשה להתגייס במסגרת גיוס רגיל או במקרים מסוימים במסגרת התנדבות לשירות, כמובן שניתן גם לערער על ההחלטה לגייס אדם שבקשתו לפטור נדחתה, מקום שההחלטה לגייס היא איננה נכונה.

פטור נשים על רקע מצב משפחתי (שאינו מצב סוציו-אקונומי)

נשים החייבות בגיוס לפי חוק רשאיות לבקש פטור מכוח חוק מקום שמצבן המשפחתי אינו מאפשר להן לשרת. חוק שירות בטחון והתקנות התקין שר הביטחון מכוח החוק פוטרים אישה החייבת בשירות צבאי באם היא נשואה. הגדרת הנישואין היא הגדרה מורכבת אך לפי חוק כל עוד מדינת ישראל מכירה בנישואין ככאלה אשר "תופסים" מבחינה חוקית הרי שהם יהיו מוכרים על ידי גורמי הצבא.אישה יהודיה אשר נישאה לבן זוג יהודי, תהיה זכאית לפטור משירות ביטחון באם נישואיה אושרו ברבנות ובמידה ותציג בפני גורמי הצבא אסמכתא אודות כך. יצוין כי פקודות הצבא מאפשרות גם לחיילת אשר נישאה תוך כדי שירות לקבל פטור משירות מטעמים אלה.כל אישה אשר קיבלה פטור משירות עקב נישואין לפי סעיף זה רשאית לבקש להתנדב לשירות.

יוער, כי אישה אשר התחייבה לשירות קבע במסגרת התחייבות מסודרת (חוזה מסלול עתודה למשל), תידרש לוותר על זכותה לפטור מטעמים של נישואין.

 

פטור נשים הרות או נשים אמהות

אישה הרה זכאית לפטור משירות צבאי בהתאם להצגת מסמכים אודות מצב רפואי ובמידת הצורך אישור המצב הרפואי על ידי גורם רפואי מטעם צה"ל. כמו כן, אישה שבמועד גיוסה היא אם לילדים זכאית לבקש פטור משירות צבאי. 

פטור על רקע מצב רפואי

מיועדים לשירות בטחון שהותאם להם פרופיל 21 בגין בעיה רפואית והוכרזו כמי שאינם כשירים, באופן קבוע, לביצוע שירות צבאי לפי חוק שירות ביטחון, זכאים לקבלת פטור משירות צבאי מסיבות רפואיות. בעבר פטור רפואי היה רשום בדרך שונה מפטור רפואי-נפשי אך כיום אין הבדל ואין פירוט אודות הסיבה הרפואית העומדת בבסיס ההחלטה שלא לגייס. הגשת בקשה להתנדבות, שבמידה ותאושר תעלה את הפרופיל ל-25.

 

פטור על רקע דתי או על רקע הווי משפחתי-דתי

חוק שירות ביטחון והתקנות קובעים באופן מפורש כי נשים זכאיות לפטור על רקע דתי ולשם זכאות זו הרי שהן צריכות להגיש הצהרה דתית (תצהיר שיאושר בפני בית דין רבני).

במהלך התצהיר בבית הדין הרבני, ניתן להצהיר גם על נסיבות משפחתיות הנובעות מהווי משפחתי-דתי, הכוונה היא שאורח החיים המשפחתי אינו מאפשר לנשים לשרת שירות צבאי ולפיכך הגיוס לצבא פוגע באמונה של המשפחה או במנהגיה.

כל תצהיר צריך להיות מוגש במועד ובאופן המפורטים בתקנות. תצהיר יוגש כאשר הוא חתום כדין על ידי גורם מוסמך. התצהיר יתבצע כאשר המצהירה היא בגירה ומעל גיל 16 וחצי (לפי התאריך העברי). התצהיר יוגש עד 90 יום טרם מועד הגיוס הראשון שנקבע. יש לשלוח את ההצהרה המקורית בדואר רשום או במסירה אישית בלשכת הגיוס האזורית הרלוונטית בהתאם לרישום מגורי המצהירה במשרד הפנים.

 

פטור מטעמי מצפון 

פטור מטעמי מצפון ניתן בצמצום למעטים אשר הוכיחו כי טעמי המצפון שלהם, כמו פציפיזם או כמו התנגדות לשימוש בנשק, מונעים מהם לשרת שירות צבאי כהוראת חוק שירות ביטחון. כל מי שרואה עצמו כזכאי לפטור זה רשאי לפנות ללשכת הגיוס עד 90 ימים לפחות לפני מועד הגיוס הראשון שנקבע, בבקשה מנומקת ומפורטת לה מצורף תצהיר. בקשה זו תיבחן על ידי ועדה מיוחדת בראשות פוקד ובמרבית המקרים יזומן המבקש להופיע בפני ועדה שתתרשם ממנו, מנסיבותיו שהציג ומהרקע לבקשה. לאחר הראיון בפני הועדה, תימסר למבקש החלטת הועדה.

 

עולים חדשים

עולים חדשים גברים – רווקים ונשואים בגילאי 22-27 לא מחויבים בגיוס, אך יכולים להגיש בקשת התנדבות לשירות של 18 חודשים לכל הפחות. בנוסף, גם גברים עולים (בכל גיל) להם ילד אחד לפחות פטורים משירות.

עולות חדשות נשים – בגילאי 21-27 רשאיות להגיש בקשת התנדבות לשירות של 12 חודשים לכל הפחות. כמו כן, נשים נשואות או בעלות ילד אחד לפחות פטורות משירות.

 

לקוחות מספרים על
עורך דין עידן דביר
צריכים עזרה מול הצבא?
השאירו פרטים ואצור איתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים

צריכים עזרה מול הצבא?
השאירו פרטים ואצור איתכם קשר בהקדם
דילוג לתוכן